Voldoet uw bedrijf aan de Arbo & ADR wetgeving?


Rozeboom Veiligheidskundig Advies helpt u door de wirwar aan regelgeving met een advies op maat.


Diensten

RVA Veiligheid biedt een pakket aan diensten welke wij volledig op de wensen van uw bedrijf af kunnen stemmen. Wij helpen u om keuzes te maken waarmee u zowel de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers gaat optimaliseren alswel inzicht krijgt in wettelijke eisen.

Bij veel bedrijven wordt wel ergens gewerkt met gevaarlijke stoffen. Een van onze specialismen is advies op het gebied van hanteren, opslaan en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

De RI&E is bij uitstek geschikt om risico’s van uw activiteiten in kaart te brengen en ze vervolgens te beheersen.

Incidentanalyse

Indien binnen uw bedrijf zich een incident voordoet met risico op letsel of schade, helpt dit u effectieve maatregelen te nemen.

Veiligheid Prestatie Indicatoren

Hiermee kunt u voortdurend zicht houden op de Veiligheidsprestatie van uw bedrijf.

Veiligheidscultuur meting

Hierbij wordt de voor uw bedrijf unieke veiligheidscultuur gemeten welke is ontstaan uit een complexiteit aan factoren.

Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Ieder bedrijf die gevaarlijke stoffen vervoert, opslaat, verpakt, etc. moet een veiligheidsadviseur aangesteld hebben.

Orde en netheid op de werkplek

Wij kunnen uw bedrijf helpen aan orde en netheid op de werkplek, wat een belangrijke voorwaarde is voor veilig werken.

Wet & Regelgeving

Wij helpen u om de voor uw bedrijf geldende Arbo en eventueel ADR wet en regelgeving inzichtelijk te maken.

Training & Instructie

Wij kunnen Arbo, ADR en VCA trainigen en instructies maken en dit zonodig verzorgen voor uw personeel.

Auditing

Wij kunnen binnen uw bedrijf audits uitvoeren op VCA, ISO en OHSAS normen.

Over Rozeboom Veiligheidskundig Advies

Hedzer Rozeboom is ruim dertig jaar werkzaam binnen de chemische industrie en heeft hierbij ervaring opgedaan binnen de vakgebieden Productie, Logistiek en Veiligheid & Gezondheid. Al in 1999 heeft hij zich als een van de eersten laten certificeren als Veiligheidsadviseur wegtransport. In 2004 heeft hij de overstap gemaakt naar Kwaliteit Arbo en Milieu zaken. Na een post HBO opleiding kwaliteitsmanagement & organisatie verandering heeft hij zich vervolgens toegelegd op arbeidsomstandigheden. Hierbij heeft hij zowel de middelbare (MVK) als de hogere veiligheidskundige (HVK) opleiding afgerond. Zijn MVK scriptie werd genomineerd voor de NVVK prijs. Hedzer Rozeboom is geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK) en de vereniging voor veiligheids adviseurs (VVA).

Visie

Onze visie is dat werkprocessen veilig uitgevoerd kunnen worden indien risico’s bewust genomen worden. Dit is mogelijk door risico’s vooraf in kaart te brengen en dit tot geaccepteerd niveau terug te brengen. Managementprocessen en vakmanschap vormen de basis voor beheerste werkprocessen.

Onze missie is om een klein aantal bedrijven in Noord Nederland zodanig te ondersteunen dat ze aan geldende wet en regelgeving kunnen voldoen en geprikkeld worden om zich voortdurend te verbeteren.